בקשה לביטול עסקה

 
 

 

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

 שרות לקוחות ביג דיל – בטלפון : *2289

- בדואר אלקטרוני לכתובת info@bigdeal.co.il

- בדואר רשום לכתובת הורוביץ 1 כפר סבא לידי ביג דיל

- בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה

*בהודעת בקשה לביטול יפרט הצרכן את מס' ת.ז ומס' חשבונית.

* שליחת בקשה לביטול עסקה אינו מהווה אישור לביצוע ביטול העסקה.

*שימו לב:
ביטולים יעשו לפי תנאי השימוש באתר.
ביטולי עסקה יעשו לאחר בדיקה של אתר ביג דיל מול הספק הרלבנטי.
אתר ביג דיל יהא רשאי לפנות אליכם לבירורים בקשר עם פנייתכם לביטול.
זיכוי יינתן תוך 7 ימי עסקים ישירות לכרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה, הזיכוי יופיע בפירוט הבא של כרטיס האשראי בהתאם למועד החיוב שלך מול חברת האשראי