הסבר נפח אחסון

נפח איחסון המידע המוצג ע''י היצרנים ע''ג מוצרי איחסון המידע השונים , הינו נפח המחושב בשיטה העשרונית (השיטה ה'דצימאלית')
שלפיה 1000 Bytes הינם 1KB ומיליארד Bytes הינם למעשה 1GB, או 1000GB הם 1TB וכו'.

בנוסף, שימושים שונים של מערכות ההפעלה, יישומים כבדים ואפליקציות שונות עלולים להישמר באמצעי האחסון בזמן השימוש ולהקטין את הנפח הפנוי של אמצעי האחסון מעבר לנתונים הנ"ל.